Wersja dla hurtowni...

...ważniejsze funkcje i możliwości systemu:

 • Rejestracja sprzedaży z możliwością stosowania trzech poziomów cen i udzialania rabatów.
 • Rejestracja konsygnacyjnej formy dystrybucji i sprawne sporządzanie rozliczeń z odbiorcami oraz szybkie przygotowywanie wykazów z poleceniami zwrotów.
 • Funkcje wspomagające i usprawniające tworzenie dokumentów,
 • Bieżąca informacja o stanie kasy, w tym rejestracja dowodów kasowych i bankowych oraz drukowanie stanowiskowych raportów kasowych,
 • Możliwość tworzenia zestawienia remanentu na dowolny dzień,
 • Sporządzanie raportów obrotu towarowego, rejestrów sprzedaży i raportów kasowych,
 • Tworzenie syntetycznych bądź analitycznych zestawień dotyczących wielkości sprzedaży za dowolnie zadawane okresy zarówno dla magazynu głównego jak i dla wskazanych podmagazynów
 • Kompleksowa, w pełni zautomatyzowana obsługa firmy wieloodziałowej i akwizycyjnej (przekazywanie danych pomiędzy oddziałami drogą elektroniczną)
 • Rejestracja dostaw z zachowaniem informacji o dostawcach i rodzajach własności (towary zakupione, z prawem zwrotu, konsygnacyjne, komisowe, inne),
 • Rejestracja zobowiązań i należności oraz rejestracja zapłat (drukowanie przelewów)
 • Sprawne, wielowariantowe przeglądanie i przeszukiwanie kartoteki towarów, (także wg autora, gatunku literackiego, serii wydawniczej, wydawcy itp.) zarówno dla magazynu głównego jak i podmagazynów i odbiorców konsygnacyjnych,
 • Sporządzanie list rankingowych sprzedaży wg wybranych kryteriów (ilość, wartość, marża itp.) zarówno w układzie asortymentowym jak i wg dostawców, wydawców, grup rodzajowych i rodzajów własności, autorów,
 • Sporządzanie okresowych rozliczeń ilościowo-wartościowych w zakresie towarów powierzonych do sprzedaży, opracowywanie i drukowanie zamówień do dostawców,
 • Bieżąca informacja o ilości i wartości zapasów z podziałem na dostawców, wydawców, grupy rodzajowe oraz rodzaje własności,
 • Gromadzenie danych o dostawcach, wydawcach i odbiorcach,
 • Obsługa inwentaryzacji (drukowanie arkuszy, mechanizmy usprawniające przebieg spisu poprzez możliwość wprowadzania ilości spisowych bezpośrednio do komputera, wyliczanie, analizowanie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych),
 • Tworzenie zestawień wspomagających tworzenie stron www.
 • System zabezpieczania danych na wypadek awarii sprzętowych.