Wersja dla księgarni...

...ważniejsze funkcje i możliwości systemu:

 • Rejestracja sprzedaży z możliwością udzielania rabatów i obsługą kart stałego klienta.
 • Rejestracja zapłat, także przy użyciu kart kredytowych i bonów towarowych (możliwość wystawiania faktur VAT niekoniecznie w dniu dokonania sprzedaży),
 • Obsługa sprzedaży komisowej (przyjęcia, sprzedaż, rozliczenia z komitentami)
 • Bieżąca informacja o stanie kasy, w tym rejestracja dowodów kasowych i bankowych oraz drukowanie stanowiskowych raportów kasowych,
 • Sporządzanie raportów obrotu towarowego, rejestrów sprzedaży i raportów kasowych,
 • Tworzenie syntetycznych bądź analitycznych zestawień dotyczących wielkości sprzedaży za dowolnie zadawane okresy,
 • Kompleksowa, w pełni zautomatyzowana obsługa firmy wieloodziałowej (przekazywanie danych pomiędzy oddziałami drogą elektroniczną)
 • Współpraca z drukarką fiskalną (NOVITUS, ELZAB, POSNET, WIKING), zgodnie z wymogami obowiązku fiskalizacji,
 • Rejestracja dostaw z zachowaniem informacji o dostawcach i rodzajach własności (towary zakupione, z prawem zwrotu, konsygnacyjne, komisowe, inne),
 • Rejestracja zobowiązań i należności oraz rejestracja zapłat (drukowanie przelewów)
 • Sprawne, wielowariantowe przeglądanie i przeszukiwanie kartoteki towarów, (także wg autora, gatunku literackiego, serii wydawniczej, wydawcy itp.)
 • Sporządzanie list rankingowych sprzedaży wg wybranych kryteriów (ilość, wartość, marża itp.), zarówno w układzie asortymentowym jak i wg dostawców, wydawców, grup rodzajowych i rodzajów własności, autorów,
 • Sporządzanie okresowych rozliczeń ilościowo-wartościowych, w zakresie towarów powierzonych do sprzedaży oraz opracowywanie i drukowanie zamówień do dostawców,
 • Gromadzenie danych o dostawcach, wydawcach i odbiorcach,
 • Obsługa inwentaryzacji (drukowanie arkuszy, mechanizmy usprawniające przebieg spisu poprzez możliwość wprowadzania ilości spisanych bezpośrednio do komputera, wyliczanie, analizowanie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych),
 • Tworzenie zestawień wspomagających tworzenie stron www.
 • Możliwość prezentowania oferty na samoobsługowym stanowisku informacji handlowej
 • Możliwość tworzenia wykazów (zamówienia, rozliczenia) także w formacie HTML,
 • W rozszerzonej wersji także pełna obsługa przyjmowania, składania i kontroli realizacji zamówień zarówno bieżących jak i prospektywnych.
 • Możliwość współpracy na zasadzie elektronicznego przekazywania danych z wieloma znaczącymi hurtowniami na terenie kraju,
 • System zabezpieczania danych na wypadek awarii sprzętowych.